Skip til hoved indholdet
    Hjem Målesystem Kommunernes brug af målesystemet

Kommunernes brug af målesystemet

Kommunerne benytter målesystemet i deres beredskab i forhold til oversvømmelser fra Usserød Å. Der er sat alarm på de tre målere, der står ved Mortenstrupvej, Stampedam og Parallelvej.

Det betyder, at når vandstanden når et vist niveau, sendes en alarm til de tre kommuner om, at vandstanden i Usserød Å er meget høj, og at der er risiko for, at vandet fra åen vil kunne oversvømme huse, hvis vandstanden bliver ved med at stige.

Det giver kommunerne mulighed for på forhånd at forberede sig på at håndtere en oversvømmelsessituation og derved mindske konsekvenserne af en oversvømmelse.

Målerne benyttes også i en model for Usserød Å, der kan forudsige, hvor der er størst risiko for oversvømmelser fra åen i forbindelse med kraftige skybrud.

Usserød Å - et samarbejde mellem tre kommuner og forsyningsselskaber - Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg