Skip til hoved indholdet

Om Usserød Å

Usserød Å danner afløb fra Sjælsø, hvor den fra søens nordøstlige hjørne finder vej nordpå gennem Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner.

Ved sin slutning løber den sammen med Nive Å umiddelbart før udløbet i Øresund syd for Nivå.

Usserød Å løber på sin vej både igennem åbent land og tæt bebyggede bydele og landskabet langs åen er derfor meget varieret.

Vandløbet er knapt otte km langt og indeholder tre indskudte damme i Hørsholm.

Restaurering og genslyngning af åen

Usserød å er i historisk tid blevet udrettet og nedgravet for at give bedre afvandingsforhold på de vandløbsnære arealer.

I forsøg på at genskabe et mere oprindeligt forløb er flere partier af åen restaureret med genslyngning i årene 1999-2002.

Der er udlagt gydegrus og store sten med formål for at forbedre de fysiske forhold og for at ilte vandet, hvilket forbedrer forholdene for både fisk og smådyr. Der arbejdes fortsat for at forbedre de fysiske forhold i vandløbet.

 

ny