Skip til hoved indholdet

Det kan du som grundejer selv gøre

Ved varsel om forhøjet vandstand vil de tre kommuner i Usserød Å Samarbejdet sende en sms til boligejere i de områder, der tidligere har oplevet oversvømmelser. Varslet sendes, hvis der er en risiko for, at der sker oversvømmelser af huse, hvis vandstanden i åen fortsat stiger.

Du kan selv gøre meget

Som grundejer har du ansvar for din egen ejendom, og du kan gøre meget for at forberede dig på situationen og afbøde nogle af de mulige konsekvenser, bl.a.:

  • Hent app for at få skybrudsvarsel fra DMI.
  • Har du tilbageløbsventil, pumpebrønd eller højvandslukke på dine afløb, tjek da at det hele virker, som det skal.
  • Se til at tagrender og nedløb ikke er tilstoppede.
  • Fej vejriste foran din ejendom fri for blade, kviste og andet der kan stoppe dem til.
  • Hvis du har et vandløb på din grund, så sørg for at der er fri passage for vandet og fjern om muligt eventuelle riste.
  • Stil dine ting så højt op som muligt.
  • Hvis du har kælder, så fjern tingene herfra.
  • Beskyt de laveste punkter på dit hus mod at vand kan løbe ind i huset.
  • Find dine forsikringspapirer og find ud af hvilken dokumentation forsikringen kræver for erstatning af skader.

Skulle du være så uheldig at opleve skader, skal du tage kontakt til dit forsikringsselskab.

Du kan læse flere gode råd og få mere information om forsikringer hos brancheorganisationen Forsikring & Pension.

ny