Skip til hoved indholdet

Mindre risiko for nye oversvømmelser

2007 og 2010 bød på oversvømmelser langs Usserød å, der delvis skyldes, at åen gik over sine bredder. Siden da er der udført en række tiltag langs åen for at mindske risikoen for, at det sker igen.

Ved Stampedam er overløbskanten blevet sænket, mens åen i Kokkedal er blevet udvidet med et dobbeltprofil, og der er bygget et dige langs med de mest udsatte boliger.

Disse tiltag har markant mindsket risikoen for, at der sker oversvømmelser igen. Regnhændelser som dem i 2007 og 2010 vil ikke længere kunne medføre oversvømmelser fra Usserød Å.

Kommunerne langs åen er dog forsat meget opmærksomme på, at der i forbindelse med kraftige regnhændelser og skybrud er en risiko for, at der kan ske oversvømmelser fra åen. Kommunerne har derfor i fællesskab iværksat en række aktiviteter for at håndtere dette.

F.eks. lukkes slusen ved Sjælsø ved varsler om skybrud, og når vandstanden i åen når et kritisk niveau.

Nyt målersystem

Desuden har man etableret et nyt målesystem i Usserød Å, der består af en række målere der er placeret på udvalgte steder ned gennem åen. Disse måler løbende vandstand, flow og iltindhold.

Målersystemet sender blandt andet et varsel til kommunerne, når vandstanden i åen når et kritisk niveau, hvor der er risiko for, at åen løber over sine bredder og forårsager oversvømmelser af huse langs åen.

Sker dette, sender kommunerne en sms til boligejere i de områder, der tidligere har oplevet oversvømmelser. Varslet sendes, hvis der er en risiko for at der sker oversvømmelser af huse, hvis vandstanden i åen fortsat stiger.