Skip til hoved indholdet

Vidste du?

At du selv kan følge med i, hvordan Usserød Å har det? Målestationer henter data om bl.a. vandstand.

Der er opsat ni målestationer i åen, og alt efter placeringen af stationerne måles der:

  • Vandstand
  • Hvor meget vand, der løber i åen (flow)
  • Ilt

Der er desuden opsat to målere i Donse Å, som er det største tilløb til Usserød Å.

Målerne og det, de måler, kan ses på hjemmesiden til målesystemet.

Her kan du følge med i, hvorledes f.eks. vandstanden er ved en given måler.  Vandstanden i åen er målt i forhold til havoverfladen og viser derfor ikke, hvor dybt der er i åen det pågældende sted.

På målehjemmesiden er der vejledninger og en videoguide til, hvordan man kan bruge sidens funktioner.

ny