Skip til hoved indholdet

Usserød Å projektets håndbog i tværkommunal klimatilpasning

Artikler
Baggrundsmateriale

​​​​​​​​​Samarbejdets baggrund

Da Usserød Å i august 2010 gik over sine bredder efter kraftigt regnskyl og oversvømmede en række boliger, var det en øjenåbner for de tre kommuner langs åen, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal.

Det var indlysende, at når - ikke hvis - en tilsvarende hændelse skete igen, måtte de tre kommuner være bedre forberedt. Det var samtidig også indlysende, at en effektiv indsats krævede et tæt, tværkommunalt samarbejde om klimatilpasning.

Igennem en periode fra 2013 til ultimo 2015 har de tre kommuner sammen med de tre respektive forsyningsselskaber Fredensborg Forsyning ApS, Hørsholm Vand ApS og Forsyningen Allerød Rudersdal A/S udviklet og etableret ”Usserød Å Samarbejdet”. På disse sider kan du læse, hvordan dette er grebet an, og om de overvejelser og erfaringer, der er gjort undervejs.

LIFE Projektet

Usserød Å Samarbejdet er blevet til med støtte fra EU’s LIFE program inden for rammerne af et veldefineret udviklingsprojekt, ”Usserød Å LIFE Projektet”.

Materialet på denne hjemmeside udgør hovedrapporten fra projektets organisatoriske del.

Erfaringer og materiale om samarbejdets forudsætninger, arbejde og resultater

Hjemmesiden henvender sig primært til professionelle aktører, medarbejdere og interessenter hos kommunale tekniske forvaltninger, i forsyningsselskaber og hos den del af centraladministrationen, som arbejder med klimatilpasning og miljø. Vores ambition har været at skrive en "håndbog" i tværkommunal klimatilpasning.

Hensigten er - i form af syv enkeltstående, men indbyrdes forbundne, forholdsvis korte artikler - at give et overblik over:

  • De ledelsesmæssige / organisatoriske rammer og betingelser for projektet: Det organisatoriske perspektiv
  • De faglige udfordringer forbundet med opgaven: Det faglige perspektiv
  • De konkrete erfaringer samarbejdet om Usserød Å har høstet: Usserød Å-modellen, praktisk erfaringer

Artikler på hjemmesiden dykker ned i hver deres tema og kan ved klik rundt på hjemmesiden læses hver for sig eller som helhed. Til at understøtte artiklerne findes der links til udvalgt baggrundsmateriale for hvert emne.

Artiklerne forudsætter baggrunds- og basisviden på områderne klimatilpasning, drift af forsyningsselskaber og opgaver, forpligtelser og muligheder i de kommunale forvaltninger og politiske systemer.

I artiklen ”Usserød Å skaber stærkt fagligt fællesskab" (fra ”Teknik & Miljø” August 2015) findes en god overordnet introduktion til Usserød Å Samarbejdet og tankegodset bag.

​Den politiske vision

Usserød Å Samarbejdet er forankret i en politisk vision for Usserød Å, som blev formuleret af borgmestrene i de tre kommuner efter oversvømmelserne i 2010. Visionen har været bærende for samarbejdet siden, og de involverede parter i Usserød Å Samarbejdet er også enige om samarbejdets mission.

Parterne er klar over, at en forudsætning for et samarbejde er en gensidig forståelse for deres respektive politiske, demokratiske, juridiske og ledelsesmæssige råderum.

På Usserød Å Samarbejdets hjemmeside kan du endvidere se, hvordan der kommunikeres til borgere og interessenter om arbejdet og dets resultater, og her findes også arbejdsrapporter fra LIFE projektet.

Det organisatoriske perspektiv

Under Det organisatoriske perspektiv giver artiklen "Råderum for et tværkommunalt samarbejde om klimatilpasning" et bud på, hvordan parternes råderum kan kortlægges og defineres. Artiklen formulerer en række spørgsmål, som Usserød Å Samarbejdet skal kunne håndtere og har samlet dem i en række såkaldte ”perspektiver” – rammesættende synsvinkler på samarbejdet:

  • Det politiske perspektiv
  • Det juridiske perspektiv
  • Det planlægningsmæssige perspektiv
  • Det organisatoriske perspektiv

Samme sted findes også artiklen "Roller og rammebetingelser", der fortæller om de rammebetingelser der gælder for kommuner og forsyningsselskabers virke og samspil i praksis. Her kan du bl.a. læse om relationerne mellem samarbejdets parter – relationer det har været afgørende at beskrive og afklare for at kunne støbe fundamentet for Usserød Å Samarbejdet.

Det faglige perspektiv

Under Det faglige perspektiv kan du i artiklen "Den fælles samfundsmæssige opgave" læse om de faglige udfordringer og dilemmaer, der knytter sig til at etablere tværgående og tværfaglige projektsamarbejder.

Du kan også læse om "Usserød Å-samarbejdet i et historisk lys", i praksis hvordan samarbejdet er forløbet før 2012. Det gælder bl.a. de samfundsmæssige konsekvenser af oversvømmelsen i 2010, en hændelse der var udslagsgivende for at etablere et formaliseret, blivende samarbejde, som nu er en realitet.

Endelig kan du få et solidt overblik over "Åens natur, miljømæssige og rekreative forhold", der gør sig gældende.

Usserød Å-modellen, praktiske erfaringer

Under Usserød Å-modellen, praktiske erfaringer beskrives bl.a. den samarbejdsmodel, de seks parter har fundet frem til, og de metoder og overvejelser, der ligger bag.

I artiklen "Organisering, design af det tværkommunale samarbejde" er det beskrevet, hvordan vi igennem udviklingsprojektet har konkretiseret vores målsætninger og råderum, og udmøntet det i en brugbar organisationsmodel for Usserød Å Samarbejdet

Vi har igennem 2015 ”testet” samarbejdsmodellen i praktisk drift. Under temaet vises eksempler fra den fælles opgaveløsning i artiklen "Tværkommunalt samarbejde i daglig drift", der beskriver og diskuterer de praktiske erfaringer med det tværkommunale samarbejde indhøstet indtil nu.

ny