Skip til hoved indholdet

Usserød Å-modellen, praktiske erfaringer

Artikler

Baggrundsmateriale

Link

Oversvømmelsen af en række boliger, da Usserød Å i august 2010 gik over sine bredder efter kraftigt regnskyl, var en vigtig påmindelse om at være bedre forberedt, når – ikke hvis - en tilsvarende hændelse skete igen.

Det stod også klart, at en effektiv indsats krævede et tæt, tværkommunalt samarbejde om klimatilpasning. Derfor indgik ”Samarbejde på en ny måde” som ét af de syv punkter i den politiske vision for Usserød Å.

Selve visionen og projektet om tværkommunalt samarbejde om åen har sin egen stærke fortælling og logik, som alle parter i udgangspunktet havde tilsluttet sig. Men herfra og til en fuld forståelse og afklarethed omkring, hvad et sådant samarbejde i praksis kan og vil indebære for alle parter, er der et stykke vej.

Og der er ligeledes et godt stykke vej fra enighed om principper på ledelsesniveau til et fungerende samarbejde på praktisk, operativt niveau.

I artiklen ”Design af et tværkommunalt samarbejde” beskrives hvordan de seks parter har løst udviklingsopgaven fra hensigtserklæring til fungerende samarbejdsorganisation. Heri berøres blandt andet:

  • Hvordan skabes indbyrdes forståelse og frirum til principielle diskussioner blandt seks parter
  • Forpligtende fællesskab kontra autonomi og selvbestemmelse – Hvor langt skal man gå?
  • Betydningen af klare politiske og administrative rammer
  • Forandringsledelse – ”Samarbejde på en ny måde” kommer ikke af sig selv

I artiklen "Tværkommunalt samarbejde i daglig drift" beskriver vi de praktiske erfaringer, vi har gjort os igennem samarbejdets testfase.

På denne side vises også eksempler på Usserød Å Samarbejdets ”styringsdokumenter”, i form af "Kommissorium" og "Indsatskatalog", samt eksempler på materiale som har været anvendt ved udvikling og implementering af samarbejdsorganisationen.

Alt dette håber vi kan være til inspiration for andre, der går i overvejelser om at etablere lignende tværkommunale samarbejder på teknik- og miljøområdet.​

Vi har endvidere valgt at publicere udvalgte arbejdsdokumenter fra samarbejdet, ligeledes til inspiration for andre.

ny