Skip til hoved indholdet

Om disse sider

På denne hjemmeside præsenteres resultaterne af "Usserød Å Projektet"s organisatoriske del.

I form af en samling enkeltstående, men indbyrdes forbundne forholdsvis korte artikler får læserne et overblik over de erfaringer, som er høstet i udviklingsfasen frem til det tværkommunale Usserød Å Samarbejde, der nu er sat i drift.

Hjemmesiden henvender sig primært til professionelle aktører, medarbejdere og interesserenter hos kommunale tekniske forvaltninger, i forsyningsselskaber og hos den del af centraladministrationen, som arbejder med klimatilpasning og miljø.

Det er håbet, at hjemmesiden kan fungere som en slags "Håndbog i tværkommunalt samarbejde om klimatilpasning".

Artiklerne forudsætter en vis baggrunds- og basisviden på områderne klimatilpasning, drift af forsyningsselskaber og opgaver, forpligtelser og muligheder i de kommunale forvaltninger og politiske systemer.

Parterne bag hjemmesiden

Bag hjemmesiden står Usserød Å Samarbejdet, der består af Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommune samt de to forsyninger Fredensborg Forsyning og Novafos.

Ansvarlig styregruppe for Usserød Å Samarbejdet er:

  • Centerchef Pernille Balslev-Erichsen, Fredensborg Kommune
  • Teamleder Britta Christholm, Hørsholm Kommune
  • Afdelingschef Klima, Natur og Miljø Lis Ravn, Rudersdal Kommune
  • Direktør Henrik Hansen, Fredensborg Forsyning A/S
  • Plan og Projektchef Tina Otterstrøm, Novafos

Kontaktperson for mere information om Usserød Å Samarbejdet:

Daglig leder af det tekniske sekretariat, Mille Krambeck Hansen
Egevangen 3B, 2980 Kokkedal
mikr@fredensborg.dk
TEL: +45 72 56 59 71 / +45 20 57 44 38

LIFE projektet om Usserød Å

Denne hjemmeside er samtidig en vigtig leverance i forhold til EU LIFE projektet:

"Intermunicipal cooperation on water management and climate change adaptation for the stream of Usserød"
LIFE11 ENV/DK 889.

som er gennemført i perioden september 2012 til oktober 2016 og udgør den faglige basis for Usserød A Samarbejdet.

Forfattere

Artiklerne på hjemmesiden er forfattet af Lis Thodberg og Klaus Pallesen, på vegne af Usserød Å Samarbejdet.

Lis Thodberg har indtil juni 2013 været natur-, park- og miljøchef i Rudersdal Kommune og er én af initiativtagerne til Usserød Å Samarbejdet. Klaus Pallesen har været projektleder for Usserød Å LIFE projektet indtil udgangen af 2015 og medvirket intensivt i udviklingen af den fælles organisering.

ny